Las últimas palabras de LNY-8

em evag uoy srewolf ehT

eid ot tuoba tsuj era

neeb ev’dluoc tahw tuoba kniht I nehw

yrc ot tnaw em sekam ti

derepshiw uoy sdrow teews ehT

gniht a naem t’ndid

revo si gnos ruo sseug I

gnis ot nigeb ew sa¿Y cuántas más no han dicho lo mismo por vos?

Comentarios